PJOTR

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Versie: 2.0

Datum: 01-05-2024

Inleiding

In deze privacyverklaring vertellen we je alles over hoe we met de persoonsgegevens van sollicitanten, zakelijke relaties en hun contactpersonen en websitebezoekers omgaan. PJOTR en Lenard and Lenard HBI nemen jouw privacy erg serieus en verwerken je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en andere toepasselijke wetgeving en regulering.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?

Lenard and Lenard HBI B.V. (hierna: “Lenard and Lenard”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens onder deze privacyverklaring. Lenard and Lenard is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nummer: 80558631) met statutaire zetel te Schagen (Noord-Holland).

Indien je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens verwerken dan kan je deze richten aan:

Lenard and Lenard HBI.

info@pjotr.com

De Langeloop 12e

1742 PB Schagen

Wat doen we?

Lenard and Lenard biedt een platform (het “PJOTR Platform”) aan waarop uitzendbureaus met openstaande vacatures (“Werkaanbieders”) worden gekoppeld aan de meest geschikte werkzoekenden (“Kandidaten”) voor de door hun gevraagde werkzaamheden op grond van de wederzijdse voorkeuren van beiden. Ook worden via het Platform aanvullende diensten van derden (“Cataloguspartners”) aangeboden, zoals huisvesting. Om het Platform te kunnen laten functioneren is het noodzakelijk dat de partijen aan beide kanten persoonlijke informatie met Pjotr delen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk stukje informatie dat iets zegt over jou als persoon, zoals je naam of je geboortedatum. Maar: zolang we je niet kunnen identificeren, is er ook geen sprake van een persoonsgegeven.  

Welke gegevens verwerken we – en waarom?

1.     Voor Kandidaten

1.1.  Als je een profiel aanmaakt word je verzocht een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld je naam, leeftijd en contactgegevens.

1.2.  Het PJOTR Platform is gericht op het koppelen van Kandidaten aan de opdracht of dienst die het beste bij ze past. Daarom vragen we naar je persoonlijke voorkeuren voor werk of aanvullende diensten.

1.3.  Wanneer er op het PJOTR Platform een koppeling is ontstaan tussen jou en een Werkaanbieder vragen we je om je toestemming om de gegevens die we van je hebben te verzenden naar die Werkaanbieder. Ook vragen we je om een kopie van je ID-bewijs te uploaden en een foto van jezelf te maken. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen, maar direct verzonden naar de Werkaanbieder.

·       De selfie wordt uitsluitend gebruikt om je te identificeren en wordt  daarna direct verwijderd.

·       De kopie van je ID-bewijs kan voor een periode van maximaal 4 weken door de Werkaanbieder worden bewaard indien de match uiteindelijk niet tot een indiensttreding leidt. Als je wél voor de Werkaanbieder aan de slag gaat, is de Werkaanbieder wettelijk verplicht om het ID-bewijs voor langere tijd te bewaren. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de privacyverklaring van de Werkaanbieder.

1.4.   Wij ontvangen de gegevens inzake het aantal door jou gewerkte uren via de Werkaanbieder voor onze eigen administratie. Meer informatie hierover vind je in onze [·Algemene Voorwaarden].

1.5.  Wij houden daarnaast het saldo van je ‘XP’ punten bij, die je verdient door het volbrengen van opdrachten op het Platform en die je kan besteden in de catalogus.

1.6.  Ten slotte kan het zijn dat je er zelf voor kiest om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer je contact opneemt met onze klantenservice.

2.     Voor zakelijke relaties

2.1.  Ook van medewerkers van onze zakelijke partners (Werkaanbieders en Cataloguspartners) verwerken we persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst tussen ons beiden (bijvoorbeeld het houden van contact over de uitvoering van de opdracht). Het gaat dan om gegevens als de naam, functie, (zakelijk) e-mailadres en (zakelijk) telefoonnummer van de door de partner aangewezen contactpersoon.

2.2.  Tevens kan de contactpersoon van de zakelijke partner bij een vacature of dienst worden vermeld.

3.     Voor websitebezoekers en belangstellenden

3.1.  Wanneer je onze website bezoekt of een e-mail naar ons stuurt kunnen we ook een aantal gegevens van je verwerken om onze diensten of functionaliteiten aan te kunnen bieden en onze website en dienstverlening beter te kunnen maken. Het gaat dan onder meer om de volgende gegevens:

·        Je IP-adres;

·        Je locatie (wordt geschat aan de hand van je IP-adres);

·        Het type apparaat waarmee je de website bezoekt;

·        Welke internetbrowser je gebruikt;

·        Jouw gebruik van de website (clicks, zoekopdrachten, welke pagina’s je bekijkt, of je een profiel aanmaakt et cetera);

·        De feedback, klachten of alle overige informatie die je per e-mail met ons deelt.

Zie ook onze Cookieverklaring onderaan deze pagina.

Onder welke wettelijke grondslag(en) verwerken wij je gegevens?

1.     Reguliere persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk voor één van de wettelijk vastgelegde doeleinden voor verwerking:

·        Sommige gegevens verwerken we omdat we daarvoor nadrukkelijk om je toestemming hebben gevraagd. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken, maar dat doet niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking tot dat moment.

·        Andere gegevens verwerken we omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons beiden;

·        Weer andere gegevens verwerken we omdat wij of de Werkaanbieders die ons inschakelen daartoe een wettelijke verplichting hebben, zoals het vastleggen van een kopie van je ID-bewijs;

·        Ten slotte verwerken we sommige gegevens omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Dit belang hebben we zorgvuldig afgewogen tegen jouw (privacy)belangen.

2.     Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken in zeer beperkte gevallen ook bijzondere persoonsgegevens. De biometrische gegevens die blijken uit de selfie die we vragen zodat Werkaanbieders je kunnen identificeren (zie 1.3 hierboven) worden verwerkt op basis van de uitzondering voor de verwerking van dergelijke gegevens voor identificatiedoeleinden (art. 25 sub a UAVG).

Je kan ook op het Platform ervoor kiezen om bepaalde voorkeuren op te geven waaruit indirect informatie zou kunnen blijken over je gezondheid of geloofsovertuiging. Voor zover dit onverhoopt kwalificeert als een verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van art. 9, eerste lid, AVG, dan betreft het gegevens die door jouwzelf openbaar zijn gemaakt (art. 9, eerste lid onder e). Het staat je dan ook vrij om deze voorkeuren niet op te geven, hoewel je dan wel het risico loopt dat de Werkaanbieder of Cataloguspartner geen rekening houdt met je voorkeuren.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Om onze diensten aan te kunnen bieden is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te delen met enkele andere partijen.

Ons PJOTR Platform is gebouwd in samenwerking met, en wordt geëxploiteerd met behulp van, onze technische partners Brieep B.V. (“Brieep”) en Ranshuijsen B.V. (“Ranshuijsen”). Voor zover Brieep en/of Ranshuijsen hiertoe persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat in overeenstemming met hun eigen Privacyverklaring. Brieep en Ranshuijsen zijn onderdeel van de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking in de zin van art. 26 AVG.

Ook kunnen we andere diensten van derden, zoals hosting, gebruiken waardoor de partijen achter die diensten persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij sluiten telkens verwerkersovereenkomsten met deze partijen af om de veiligheid en de naleving van de wet te waarborgen.

Wanneer je op het Platform een match maakt met een Werkaanbieder of Cataloguspartner dan vragen we om je toestemming om de gegevens die we van je hebben te delen met die partij.

Het kan voorkomen dat we op grond van een wettelijke verplichting je gegevens moeten delen met een overheidsorgaan of andere officiële instantie.

Bij geschillen kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn je gegevens te delen met onze advocaten en juridische adviseurs, of met een rechtbank.

We kunnen geanonimiseerde gegevens omtrent je surfgedrag delen met onze commerciële partners, zodat zij hun aanbiedingen zo goed mogelijk op je voorkeuren kunnen toespitsen. Zie ook onze cookieverklaring, hieronder.

Hoelang bewaart Pjotr mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of voor zolang als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

·       De gegevens met betrekking tot je profiel (zie 1.1 onder ‘Kandidaten, hierboven) bewaren we tot je aangeeft je profiel te willen verwijderen. Als je je profiel lange tijd niet gebruikt, vragen we je enkele keren of je nog gebruik wilt maken van je profiel. Als je daar niet op reageert, kan het voorkomen dat we je account verwijderen.

·       Informatie met betrekking tot de door jou opgegeven voorkeuren voor werk (1.3) bewaren we eveneens tot je je account verwijderd.

·       Gegevens inzake je urenregistratie bij een Werkaanbieder bewaren we maximaal zeven jaar, zodat we deze informatie tot onze beschikking hebben voor administratieve doeleinden.

·       Informatie met betrekking tot je website-bezoek bewaren we maximaal 3 jaar.

Na afloop van deze bewaartermijnen zorgen we dat de gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG en UAVG heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, namelijk:

·       Het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van je verwerken en deze te corrigeren of aan te vullen waar ze onjuist zijn;

·       Het recht om je profiel te verwijderen;

·       Het recht om niet (meer) ter zake doende gegevens te laten verwijderen;

·       Het recht je gegevens overgedragen te krijgen (‘dataportabiliteit’), bijvoorbeeld aan een andere dienstverlener, in een daarvoor gangbare vorm;

·       Het recht om een beperking van de verwerking van gegevens te verzoeken of verzet te maken tegen de verwerking.

Als je één of meer van deze rechten wil uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@pjotr.com.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij gegevens verwerken, dan kan je het beste contact met ons hierover opnemen. Wij nemen ons privacy-beleid zeer serieus, en zullen er alles aan doen om tot een goede oplossing te komen.

Lukt dat niet, dan kan je een klacht indienen bij je nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, en een klacht indienen gaat via diens website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookieverklaring

Versie:1.0

Datum: 09-06-2022

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden geplaatst op de browser van je apparaat. Met een cookie wordt het eenvoudiger om de website te gebruiken, omdat het ons bijvoorbeeld toestaat je profielgegevens te onthouden, zodat je deze niet steeds opnieuw moet invullen. Ook kunnen wij cookies gebruiken om te analyseren wie onze bezoekers zijn, hoe ze onze site gebruiken en wat we aan de website kunnen verbeteren.

Welke soorten cookies gebruikt www.pjotr.com?

De website www.pjotr.com maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1.     Functionele cookies – cookies die zorgen dat de website, en in het bijzonder het Platform, goed werkt. Dankzij functionele cookies kunnen we onder andere je werkvoorkeuren opslaan en je gebruikersnaam voor je klaarzetten.

2.     Analytische cookies - aan de hand van deze cookies kunnen we bepalen hoe onze website gebruikt wordt. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel bezoekers we op elke pagina krijgen en hoe lang mensen op bepaalde pagina’s blijven.

3.     Targeting cookies - cookies geplaatst door onze advertentiepartners om relevante advertenties aan te kunnen bieden. Wanneer je deze cookies weigert kan het zijn dat je minder relevante reclame ontvangt.

4.     Social Media-cookies - cookies waarmee je koppelingen naar je social media profiel kan maken, zoals Facebook of LinkedIn.